Werkzaamheden
Werkzaamheden
Werkzaamheden
Werkzaamheden
Werkzaamheden
Werkzaamheden
Start.
Werkzaamheden.
Projecten.
Informatie.
Contact.
Links.
Werkwijze...
Als u per e-mail of telefonisch laat weten welke werkzaamheden
zouden moeten gebeuren, kunnen we een afspraak maken om ter
plaatse een en ander door te nemen. Ik ben gevestigd in Dieren en
in beginsel is Gelderland primair het werkterrein. Binnen deze regio is
het eerste bezoek kosteloos en de uit te brengen offerte geheel
vrijblijvend. Op grond van de te gebruiken materialen en de beraamde
uren komt een prijs tot stand. In het algemeen is dit een vaste prijs,
ofwel: er is sprake van aangenomen werk.
In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat er wordt gewerkt op
uurbasis, waarbij natuurlijk wel van te voren een schatting wordt
gemaakt - duidelijke afspraken vooraf, dus.

Tarieven
Hoewel kwaliteit voorop staat, is de prijs natuurlijk ook van belang,
daar hoeven we niet omheen te draaien. Het uurtarief
bedraagt 38,= EUR excl. BTW. Dat is op zich duidelijke taal. Aan de
andere kant: eigenlijk weet je dan nog niet veel als nog niet boven
water is hoeveel tijd er met het werk gemoeid zal zijn.
Vandaar ook, zoals al is opgemerkt onder "werkwijze", dat een exacte
uitspraak over de uiteindelijke kostprijs pas volgt na inventarisatie van
het te verrichten werk.
U krijgt daar vooraf schriftelijk offerte van.